Závady u šicích strojů Lucznik - Lucznik Česká Republika

Nejčastější problémy pro šicí stroje a jejich řešení

Problém

_______________________

Příčina

_______________________________________________

Odstranění

_______________________________________________

A. Vrchní nit se trhá

1. Nesprávně navlečená vrchní nit

2. Velké napětí vrchní nitě

3. Příliš silná nit pro jehlu

4. Špatně upevněná jehla

5. Nit se namotala na dřík cívky

6. Poškozená jehla

_______________________________________________

1. Správně navlečte jehlu

2. Nastavte nižší napětí vrchní nitě

3. Zvolte silnější jehlu

4. Správně upevněte jehlu (plochou stranou k sobě)

5. Odmotejte nit

6. Vyměňte jehlu

_______________________________________________

B. Spodní nit se trhá

1. Nesprávně nasazený člunek

2. Špatně navlečená nit v člunku

3. Příliš velké napětí spodní nitě

_______________________________________________

1. Člunek vyndejte a zpět nasaďte správně

2. Zkontrolujte vytahování nitě z člunku

3. Zkontrolujte napětí nitě

4. Snižte napětí nitě

_______________________________________________

C. Vynechávání stehů

1.  Nesprávně nasazená jehla

2.  Poškozená jehla

3.  Nesprávná velikost jehly

4.  Špatně namontovaná patka

_______________________________________________

1.  Správně nasaďte jehlu (plochou stranou k sobě)

2.  Vyměňte jehlu

3.  Zvolte vhodnou jehlu k niti a látce

4.  Zvolte správnou patku

_______________________________________________

D. Jehla se láme

1. Poškozená jehla

2. Nesprávně nasazená jehla

3. Nesprávná velikost jehly pro látku

4. Nesprávná patka

_______________________________________________

1.  Vyměňte jehlu

2.  Správně nasaďte jehlu (plochou stranou k sobě)

3.  Zvolte vhodnou jehlu k niti a látce

4.  Zvolte správnou patku

_______________________________________________

E. Volné stehy

1. Nesprávně navlečená vrchní nit

2. Nesprávně navlečená spodní nit

3. Nesprávná volba: jehla/ látka/ nit

4. Nesprávné napětí nití

_______________________________________________

1. Zkontrolujte navlečení vrchní nitě

2. Navlečte spodní nit v souladu s návodem

3. Zvolte vhodnou jehlu k niti

4. Seřiďte napětí nití

_______________________________________________

F. Svinování nebo krabacení látky

1.  Příliš tlustá jehla pro látku

2.  Nesprávná délka stehu

3.  Příliš velké napětí nití 

_______________________________________________

1. Zvolte tenčí jehlu

2. Upravte délku stehu

3. Snižte napětí nití

_______________________________________________

G. Nepravidelný steh

1. Špatná kvalita nití

2. Nesprávně navlečená nit v člunku

3. Tahání látky během šití

_______________________________________________

1.  Zvolte nitě lepší kvality

2.  Vyjměte člunek a správně navlečte nit člunku

3.  Netahejte látku během šití, nechte stroj podávat látku

_______________________________________________

H. Šicí stroj pracuje hlučně

1. Nenamazaný stroj

2. Na chapači a tyči jehly je nashromážděn prach z látky

3. Nesprávný olej

4. Poškozená jehla

_______________________________________________

1. Namažte šicí stroj dle návodu

2. Očistěte chapač a podavač dle návodu

3. Používejte výrobcem doporučený olej

4. Vyměňte jehlu

_______________________________________________

I. Šicí stroj běží těžce

 

V chapači jsou namotány zbytky nití

_______________________________________________

Vytáhněte vrchní a spodní nit z vodítek stroje, otáčejte ručním kolem k sobě a od sebe a tím odstraňte zbytky nití. Namažte dle návodu.

_______________________________________________