Návody k šití - Lucznik Česká Republika

Složení kyvného chapače šicího stroje

Na videu je znázorněno složení kyvného chapače na šicím stroji Lucznik 417 Diana. Tento postup je možno použít pro všechny stroje s kyvným chapačem. Chapač čistíme podle potřeby a četnosti šití. Pokud stroj vykazuje problémy, jako např. trhání spodní nitě, tvorba velkých smyček, problémy s vytažením nitě apod. doporučuje se vždy zkontrolovat chapač a prostor za chapačem. Vyčistit ho od případných nití a prachu. Společně s výměnou jehly toto ve většině případů pomůže odstranit běžné uživatelské problémy. Doporučuje se vyměnit horní i spodní nit.

 

 

Rozložení kyvného chapače šicího stroje

Na videu je znázorněno rozložení kyvného chapače na šicím stroji Lucznik 417 Diana. Tento postup je možno použít pro všechny stroje s kyvným chapačem. Chapač čistíme podle potřeby a četnosti šití. Pokud stroj vykazuje problémy, jako např. trhání spodní nitě, tvorba velkých smyček, problémy s vytažením nitě apod. doporučuje se vždy zkontrolovat chapač a prostor za chapačem. Vyčistit ho od případných nití a prachu. Společně s výměnou jehly toto ve většině případů pomůže odstranit běžné uživatelské problémy. Doporučuje se vyměnit hodní i spodní nit.

 

První navlečení a šití na šicím stroji - Lucznik 510 Anna

Velmi uživatelsky jednoduchý šicí stroj pro běžné domácí šití a opravy i začátečníky. Způsob navlékání horní niti se může lehce lišit stroj od stroje.

 

 

Postup při šití s ořezem látky - Lucznik 888 Izabella II

Postup při šití na šicím stroji Lucznik 888 Izabella II s ořezem látky u overlockových stehů. Šírka stehu 5 mm a délka 4 mm. Nejprve sundáme původní základní patku a vyměníme ji za speciální overlockovou patku pro ořez látky. Patku dáme do spodní polohy. Sklopíme ořezový nůž (viz video) a patku dáme nahoru. Vložíme 1 cm nastřiženou látku (nastřiženou částí kolmo proti noži). Patku dáme dolů a můžeme šít.