Nasazení držáku šicí patky pro šicí stroj

Nadzvedněte upínací tyč šicí patky do polohy nahoře (a). (obr. 1)
Podle obrázku upevněte šroubkem držák šicí patky (b)

Nasazení šicí patky
Šicí patku napozicujte tak, aby zářez (c) na držáku šicích patek byl přímo nad čepem (d) šicí patky. (obr. 2)
Zvedněte zadní páčku (e).
Posuňte držák (b) šicí patky do pozice dole a šicí patka (f) sama automaticky zaklapne. Pokud ne, zkuste ji umístit do přesnější polohy.

Vyjmutí šicí patky
Zvedněte šicí patku. (obr. 3)
Zdvihněte páčku (e) a patka sama vypadne.

Připojení vodítka švu
Vodítko švu (g) připojte do štěrbiny na držáku šicí patky podle obrázku 3 a 4. Nastavte tak, jak je nutné podle lemu, přehybu, okraje látky apod. (obr. 4)

Upozornění:
Když budete provádět jakýkoliv z těchto úkonů, vypněte síťový vypínač do polohy „O - vypnuto".

Zpět na Rozcestník