Návod na nasazení patky - overlock Lucznik


Poznámka: Nepoužívejte šicí patky určené pro jiné stroje. Použití takové patky by mohlo způsobit kolizi s jehlou a nožem a může dojít k úrazu či poškození stroje.

  • Nasazovací typ šicí patky pro tento stroj dovoluje snadné sejmutí a nasazení.

Opatrně:
Při výměně šicí patky se přesvědčte, že je přívodní šňůra vytažená nebo je vypnutý síťový vypínač.

Sejmutí patky

  • Nadzvedněte šicí patku a zvedněte nohu jehly do nejvyšší polohy.
  • Stiskněte bíle zbarvenou páčku (A) umístěnou na zadní straně dříku šicí patky a vyjměte destičku šicí patky.
  • Jestliže bude vyjmutí destičky šicí patky zpod dříku šicí patky obtížné, zvedněte nohu šicí patky do vysoké polohy a přidržte nohu v této poloze, přičemž vyjměte destičku šicí patky.

Nasazení patky

  • Položte destičku šicí patky na šicí desku pod dřík šicí patky tak, aby závěsný kolík (C) zapadl do štěrbiny (B) dříku. Potom nechte klesnout nohu šicí patky.
  • Jestliže nebude možné destičku šicí patky snadno položit pod dřík šicí patky, zvedněte nohu šicí patky do vysoké polohy a přidržte nohu v této poloze, přičemž položte destičku šicí patky pod její dřík. Potom nechte klesnout nohu šicí patky.

Zvedněte nohu šicí patky a dbejte na to, aby destička šicí patky byla patřičně upevněna na dříku šicí patky