Patka horního podávání (kráčející patka) pro šicí stroj Lucznik

Prosím pozor: Vždy nejprve zkuste šít bez kráčející patky.

Toto příslušenství by se mělo používat jenom tehdy, když to bude nezbytné.

Když budete na stroji používat standardní, obyčejnou patku, látka se bude snadněji navádět a lépe budete vidět šev.

Kráčející patka doplňuje klasický podavač šicího stroje o další, horní podávání látky.

Je proto vhodným doplnkěm pro šití obtížných materiálů nebo více vrstev.

Horní podávání zaručuje rovnoměrné podávání horní a spodní vrstvy látky.

Lépe se s touto patkou lícují kostky, proužky a vzory při patchworku.

Pomáhá také zabránit nerovnoměrnému posunu u velice obtížných látek, např. klouzavých materiálů, pletenin apod.

1. Zvedněte páčku zvedání šicí patky, aby se nadzvedla noha šicí patky.

2. Sejměte držák šicí patky odšroubováním upevňovacího šroubu na noze patky

(proti směru hodinových ručiček).

3. Nasaďte na stroj kráčející patku takto:

- Rameno (a) musí zapadnout nad šroub a uchycení jehly (b).
- Nasuňte plastovou násadku (c) ze svého pohledu zleva doprava tak, aby zapadla do nohy šicí patky.
- Snižte nohu šicí patky dolů.
- Dejte zpět upevňovací šroub šicí patky a utáhněte (po směru hodin).
- Zkontrolujte bezpečné a pevné utažení šroubu jehly i upevňovacího šroubu šicí patky.

4. Vytáhněte spodní nit nahoru a zároveň s horní nití je položte za příslušenství kráčející patky.

Patka horního podávání (kráčející patka) se hodí pro všechny šicí stroje Lucznik vyrobené po r. 2006.

Kupte si patku horního podávání (kráčející patku) Lucznik v našem e-shopu


Zpět na Rozcestník