Patka pro lemování šikmým proužkem pro šicí stroj

Používá se pro lemování látky pomocí šikmého proužku, případně lemovací pruženkou. Pro lemování je vhodné použít složený šikmý proužek o šířce 0,5 až 2 cm. Šikmý proužek lze snadno vytvořit pomocí speciální pomůcky - zakladače šikmých proužků.

S patkou pro lemování šikmým proužkem lze šít rovným stehem, cik-cak (entlovacím) stehem a přímými dekorativními stehy. Vždy se před sešlápnutím pedálu ujistěte pomocí ručního kola, že jehla bude při šití vámi vybraného stehu hladce procházet otvorem pro jehlu v kovové části patky. Jinak hrozí ulomení jehly nebo poničení šicího stroje. (viz též video)

Použití (viz také video):

1. Zažehlený proužek buď zakoupíte nebo pomocí žehličky a/nebo zakladače šikmých proužků vytvořte z látky šikmý proužek. Zastřihněte konec šikmého proužku do špičky. (viz video)

2. Vložte šikmý proužek do patky: provlečte nejdříve plastovou částí a poté pod spodní stranu kovové patky. V mezeře mezi těmito dvěma kapsami povedete látku, kterou si přejete olemovat. (viz video) Šikmý proužek se musí rozvírat doleva.

3. Pomocí kolečka u pravítka na plastové části patky pro lemování šikmým proužkem nastavte šířku vašeho šikmého proužku. Posuvná část patky by měla těsně doléhat k pravému okraji (viz video)

4. Nacvakněte patku pro lemování šikmým proužkem na držák patek na šicím stroji Lucznik a zvedněte patku.

5. Provlečte horní nit otvorem v kovové části patky stejně, jako byste to udělali u základní patky. (viz video)

6. Pomocí šroubu v zadní části patky posuňte patku tak, aby jehla prošívala levý okraj šikmého proužku asi 1-2 mm od okraje. (viz video)

Proužek můžete dle svého uvážení nebo potřeby prošívat též vprostřed nebo vpravo, v takovém případě nastavte jehlu do požadované pozice nebo regulujte pozici proužku za pomocí šroubu, dokud nedosáhnete požadované pozice.

7. Do volné mezery v plastové části patky vložte látku, kterou si přejete olemovat. Látka se vede mezi horní a spodní vrstvou šikmého proužku tak, aby vznikl "sendvič". Popotáhněte šikmý proužek tak, aby prostřední vrstva dolehla pod kovovou část patky a pod jehlu. (viz video)

8. Ujistěte se, že jehla prošije všechny tři vrstvy. Ujistěte se, že jehla při šití bude hladce procházet otvorem pro jehlu v kovové části patky, jinak hrozí ulomení jehly. Doporučujeme před začátkem šití udělat test na vzorku látky.

9. Spusťte patku do nejnižší polohy a začněte šít jako obvykle.

Patka pro lemování šikmým proužkem Lucznik se hodí pro všechny šicí stroje Lucznik vyrobené po roce 2006.

Kupte si patku pro lemování šikmým proužkem Lucznik v našem e-shopuPoužití patky nejlépe znázorňuje následující video.

Zpět na Rozcestník