Certifikáty

Jsme zapojeni do procesu sběru a recyklace elektrozařízení.

Spotřebitel odevzdává použité elektrozařízení na příslušných místech zpětného odběru ve sběrných dvorech obcí a v obchodech při nákupu nového elektrozařízení. Informace o sběrových akcích získáte na vašem obecním úřadě nebo na internetových stránkách kolektivních systémů (www.elektrowin.cz).

Všechna nová elektrozařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru.
Symbol je umístěn přímo na elektrozařízení. Takto označené elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu jeho vyhazování do kontejnerů nebo do volné přírody je zakázáno.

Elektrozařízení, kterého se potřebujete zbavit musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možní zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

Pro doložení přikládáme i "Osvědčení" o smlouvě o kolektivním plnění.