Dočasné lepidlo Spirit 5 Strong - spray 500 ml

Cena
175 Kč

Kód produktu
115spirit5strong

Skladem
ks

Dočasné lepidlo na textil Spirit 5 Strong - spray 500 ml je sublimační lepidlo pro dočasné, ale pevné spojení dvou materiálů, např. před šitím. Sprej lze použít pro dočasné a opakované lepení textilních materiálů, papírů, plastu, cel Více

Dočasné lepidlo na textil Spirit 5 Strong - spray 500 ml je sublimační lepidlo pro dočasné, ale pevné spojení dvou materiálů, např. před sešitím. Lepidlo má zesílený lepící efekt, který umožňuje snadnou opakovanou fixaci materiálu.
Sprej lze použít pro dočasné lepení textilních materiálů, papírů, plastu, celofánů apod. k dalšímu materiálu bez rizika pousuvu jednoho materiálu od druhého. Lepidlo Spirit 5 je široce používané v textilním průmyslu pro připevnění zpracovaných aplikací a vzorů během řezání nebo kreslení.
Nezbytný v sériové výrobě pro upevnění elementů před finálním zkompletováním. Velmi vhodný i pro návrháře.

Objem: 500 ml

Upozornění: hořlavý. Nepřibližujte přípravek k jiskrám, otevřeným ohňům, žhnoucím materiálům, nebo jakémukoli jinému zdroji vznícení.Tlaková nádoba - chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Neprorážejte a nevhazujte do ohně ani po použití. Uschovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Používejte v dobře větratelných prostorách. Nevdechujte výpary. Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře. Uschovávejte mimo dosah dětí. Prázdný obal dložte na místo určené k odkládání tohoto druhu odpadu. 

Návod k použití:

Doporučujeme před aplikací účinky lepidla vyzkoušet na zkušebním vzorku látky.
Aplikujte prostředek na danou plochu, např. aplikaci. Materiály k sobě lehce přitiskněte.